Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική | Δρ. Θωμάς Καλογήρου

 
Η πρωτοπορία της ελάχιστα επεμβατικής Αγγειοχειρουργικής, έγκειται στο γεγονός ότι πλέον οι περισσότερες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με minimal invasive techniques, οι οποίες είναι ασφαλείς, δεν περιλαμβάνουν τομές και συνδυάζουν ελάχιστη διάρκεια νοσηλείας με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
 
Ο Ειδικός Αγγειοχειρουργός Θωμάς Καλογήρου πραγματοποιεί τις περισσότερες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής:
 
 
 
 
 
Αγγειοπλαστική με stent της εξωκράνιας μοίρας των καρωτίδων
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγγειοπλαστική με stent της υποκλείδιας αρτηρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του οξέος τύπου Β διαχωρισμού της αορτής
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του παρανεφρικού ανευρύσματος, μέσω θυριδωτών μοσχευμάτων ή με την τεχνική δίκην καπνοδόχου
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του υπονεφρικού ανευρύσματος με διχαλωτά μοσχεύματα
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος της κοινής ή/και έσω λαγονίου αρτηρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της στένωσης της αορτής
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της θρόμβωσης της αορτής (σύνδρομο Leriche)
 
 
 
 
 
 
 
 
Αποκατάσταση όλων των μορφών ενδοδιαφυγής (endoleak) μετά από την ενδοαγγειακή τοποθέτηση αορτικών μοσχευμάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της χρόνιας μεσεντέριας ισχαιμίας
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγγειοπλαστική και stent των νεφρικών αρτηριών
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή θεραπεία της διαλείπουσας χωλότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή θεραπεία της κρίσιμης ισχαιμίας του κάτω άκρου
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας
 
 
 
 
Ειδικότερα η αντιμετώπιση του ασθενούς με χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια, περιλαμβάνει την βελτίωση του καρδιαγγειακού προφίλ του, με αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω διόρθωσης των παραγόντων που τον προκαλούν, της αλλαγής της καθημερινότητας του ασθενούς, της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής αλλά και της ενδοαγγειακής ή χειρουργικής θεραπείας των συμπτωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (ενδοαγγειακής ή χειρουργικής), πραγματοποιείται έπειτα από λεπτομερή κλινική εξέταση και υπερηχογραφική μελέτη του ασθενούς.
 
 
 
 

Πλεονεκτήματα ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών

 
 
 
 
 
Επέμβαση με χορήγηση τοπικής αναισθησίας
 
 
 
 
 
 
 
 
RF ablation
 
 
 
 
 
 
 
 
Laser ablation
 
 
 
 
 
 
 
 
Σκληροθεραπείες
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη ημέρα
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήση ειδικών τεχνικών και υλικών που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ακρωτηριασμού του κάτω άκρου
 
 
 
 
 
 
 
 
Μείωση του πόνου
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλείστε ραντεβού

 
*
 
 
 
*
 
*