Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική | Δρ. Θωμάς Καλογήρου

Η πρωτοπορία της ελάχιστα επεμβατικής Αγγειοχειρουργικής, έγκειται στο γεγονός ότι πλέον οι περισσότερες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, οι οποίες είναι ασφαλείς, δεν περιλαμβάνουν τομές και συνδυάζουν ελάχιστη διάρκεια νοσηλείας με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ο Ειδικός Αγγειοχειρουργός Θωμάς Καλογήρου πραγματοποιεί τις περισσότερες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής:

Αγγειοπλαστική με stent της εξωκράνιας μοίρας των καρωτίδων

Αγγειοπλαστική με stent της υποκλείδιας αρτηρίας

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του οξέος τύπου Β διαχωρισμού της αορτής

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της θρόμβωσης της αορτής (σύνδρομο Leriche)

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος της κοινής ή/και έσω λαγονίου αρτηρίας

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της στένωσης της αορτής

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της χρόνιας μεσεντέριας ισχαιμίας

Αγγειοπλαστική και stent των νεφρικών αρτηριών

Ενδοαγγειακή θεραπεία της διαλείπουσας χωλότητας

Ενδοαγγειακή θεραπεία της κρίσιμης ισχαιμίας του κάτω άκρου

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του παρανεφρικού ανευρύσματος, μέσω θυριδωτών μοσχευμάτων ή με την τεχνική δίκην καπνοδόχου

Αποκατάσταση όλων των μορφών ενδοδιαφυγής (endoleak) μετά από την ενδοαγγειακή τοποθέτηση αορτικών μοσχευμάτων

Ενδοαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας

Χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια

Ειδικότερα η αντιμετώπιση του ασθενούς με χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια, περιλαμβάνει την βελτίωση του καρδιαγγειακού προφίλ του, με αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω διόρθωσης των παραγόντων που τον προκαλούν, της αλλαγής της καθημερινότητας του ασθενούς, της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής αλλά και της ενδοαγγειακής ή χειρουργικής θεραπείας των συμπτωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (ενδοαγγειακής ή χειρουργικής), πραγματοποιείται έπειτα από λεπτομερή κλινική εξέταση και υπερηχογραφική μελέτη του ασθενούς.

Πλεονεκτήματα ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών

RF ablation

Laser ablation

Σκληροθεραπείες

Μείωση του πόνου

Εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη ημέρα

Επέμβαση με χορήγηση τοπικής αναισθησίας

Χρήση ειδικών τεχνικών και υλικών που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ακρωτηριασμού του κάτω άκρου